Hlavní stránka Cestovní kancelář S.E.N.

Slarque – Madeira 2010

11. Vyhlídková věž na molu 12. Procházíme parkem 13. Plod čehosi 14. Kmen stromu 15. Rozkvetlé stromy

16. Fontány v parku 17. Květ strelicie 18. Kryštof Kolumbus 19. Květ štětkovce 20. Protipirátská pevnost ve Funchalu 1

2. den – pondělí 3. května 2010

Funchal

… U mola zrovna nekotvila žádná obří loď, takže nejzajímavější pohled skýtala vyhlídková věž umístěná přímo na molu (obr. 11). Z tohoto mola odplouvá i pravidelný trajekt na sousední ostrov Porto Santo, kam trvá plavba asi dvě a čtvrt hodiny. Parkem u Quinty Vigia jsme prošli zpět k silnici (obr. 12 a 13). Ovšem i na ní se dají potkat zajímavé stromy (obr. 14 a 15).

A hned sousední vchod vede do dalšího parku. Park svaté Kateřiny (Jardim de Santa Catarina – obr. 16 až 19) patří k největším funchalským parkům. Kromě spousty rozmanitých květin, keřů a stromů se v něm nachází kaple svaté Kateřiny a opět řada fontán a množství soch. Jako třeba socha Kryštofa Kolumba (obr. 18), který se kdysi na Madeiře výhodně oženil.

Opustili jsme další z místních parků a pokračovali podél pobřeží k centru města. Cestou jsme minuli pevnost (palác) svatého Vavřince (Palácio de Sao Lourenço – obr. 20). Stavba pochází z 16. století a byla postupně rozšiřována až do století 19. Jejím účelem byla obrana hlavního města před útoky pirátů. Bohužel pro místní, v době největšího pirátského útoku na ostrov ještě nebyla dostavená. Ale vojenský účel jí zůstal dodnes a v současnosti zde sídlí mimo jiné i vojenské velitelství ostrova…